REGULAMIN ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH:

 • Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty w dniach i godzinach ustalonych indywidualnie z Kursantem na platformie Zoom, Google Meet lub Skype.
 • Opłata za miesiąc dokonywana jest do 10 każdego miesiąca z góry za cały miesiąc. 
 • Lekcje odwołane są odrabiane we wcześniej ustalonym terminie, w ciągu dwóch tygodni od odwołanej lekcji. 
 • Lekcje nieodrobione w ciągu dwóch tygodni od lekcji odwołanej, traktowane są jako zrealizowane i nie ma możliwości przełożenia ich na następny miesiąc.
 • Zajęcia odwołane w ten sam dzień będą traktowane jako zrealizowane. 
 • Kursant akceptuje liczbę zaplanowanych zajęć poprzez dokonanie przelewu na konto Szkoły.
 • Jeżeli liczba odwołań przekroczy 50% zadeklarowanych zajęć w miesiącu przez dwa kolejne miesiące, Szkoła zastrzega sobie prawo do rozwiązania współpracy z Kursantem.
 • Kursant może zrezygnować z zajęć w każdej chwili z zastrzeżeniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia

REGULAMIN ZAJĘĆ GRUPOWYCH:

 • Zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku w dniach i godzinach ustalonych przez szkołę na platformie Zoom.
 • Opłata za miesiąc dokonywana jest do 10 każdego miesiąca z góry za cały miesiąc. 
 • W przypadku nieobecności, zajęcia będą nagrywane za zgodą reszty kursantów z grupy.
 • Nagranie zostanie wysłane na grupie na Whatsappie.
 • Na zajęcia grupowe, wymagane jest podpisanie umowy i odesłanie drogą e-mailową na adres hiszpańskiwgrupie@gmail.com
 • Kursant może zrezygnować z zajęć w każdej chwili z zastrzeżeniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.